וילה בית זית - היתר   

הלקוח : גדי יעקוב

שטח כולל: 485 מ"ר

תכנית סביבה ופיתוח

תכנית סביבה ופיתוח

תכנית קומת קרקע

תכנית קומת קרקע

חתך 3

חתך 3

חתך 2

חתך 2

חתך 1

חתך 1

תכנית גגות

תכנית גגות

פרט 1

פרט 1

פרט 2

פרט 2

פרט סידור אבנים

פרט סידור אבנים

  • Facebook
  • Pinterest
  • Instagram