מפעל סאן קריסטל - רמת הנגב 

הלקוח : קשת פרימה 

שטח כולל: 59 דונם

חתך 1

חתך 1

חתך 2

חתך 2

חזית צפונית

חזית צפונית

חזית דרומית

חזית דרומית

  • Facebook
  • Pinterest
  • Instagram