טכניקה וטכנולוגיה

אביב 2009

ארכ' ניר מיימון

הפרויקט  הוא בית למשפחת  אל גור בישראל זוכה פרס נובל ואקטיביסט סביבתי. המבנה ישמש למגורים לתקופות קצרות ויכלול חדרי שינה וחלל שיאפשר ארוח ועריכת מצגות. המבנה צריך לשקף את ערכי האיש.

 

תכנון במגרש הנתון מבנה פשוט. בתכנון המבנה מתייחסים לגבולות המגרש הנתון ולקווי הבניין המפורטים.

תכנון המבנה ע"פ המפורט בתב"ע המצורפת.

 

על המבנה לכלול:

 • מרתף, קומת כניסה וקומה עליונה (סה"כ 3 קומות)

 • מדרגות המקשרות בין הקומות

 • גג כלשהו

 • מחיצות פנימיות

 • חדר רחצה (לפחות אחד הכולל אסלה, כיור ומקלחת/אמבטיה)

 • דלת כניסה

 • דלתות פנימיות (לפחות אחת בכל קומה)

 • חלונות

 • ממ"ד (נפח מינימאלי: 12 מ"ק, רוחב מינימאלי: 1.60 מ', חלון אחד תקני בשטח מקסימאלי של 1 מ"ר, דלת תקנית, עובי קירות בטון: כלפי חוץ/אדמה=25 ס"מ, לפנים המבנה=20 ס"מ)

 • חניה אחת לפחות כחלק מהמבנה (לפי התב"ע המצורפת)

 

הנחיות לתכנון:

1.   הוראות כלליות:

 • הגובה הכללי של המבנה, לרבות כל בליטה מעל התקרה העליונה, לא יעלה על 7.70 מטר מהגובה המוחלט של רצפתו (ממפלס הכניסה 0.00)

 • מספר הקומות של המבנה מעל הגובה המוחלט של רצפתו לא יעלה על שתי קומות.

 • קווי בניין מינימליים:   קו בניין קדמי:     5 מטר

                                  קו בניין צידי:      3 מטר

                                  קו בניין אחורי:    6 מטר

 במרווחים הצדדיים יותרו: הקמת שבילים, קירות תומכים עד גובה 1.20 מ', מדרגות בין המפלסים בתנאי שמהלך מדרגות לא יותר מ-7 מדרגות.

 

​2.  שטח בניה מותר:

א.   שטח עיקרי:

בקומת הכניסה הקובעת (0.00) ובקומה שמעליה יחד בבניין לא יעלה על 40% משטח המגרש בתנאי שבקומת הכניסה הקובעת לא יבנו יותר מ-25% ובקומה שמעליה לא יותר מ-20%.

ב.   שטחי שירות:

השטח הבנוי למטרות שירות לא יעלה על 10% משטח המגרש  .

 

- מקלט/ממ"ד – הדרוש ע"פ הוראות הג"א, יבוא בחישוב שטח השרות לפי סעף ב' הנ"ל.

- מרתף –   בתכסית הקומה שמעליו. לא יחשב בשטחי השירות לפי סעיף ב' וגובהו לא יעלה על 2.20 מ'.

שום חלק מהמרתף לא יהיה חשוף מאף חזית ולא יחרוג מגבולות המבנה.

- חניה – יש להקצות לפחות מקום חניה אחד במיקום לפי תכנית בינוי.

 

3.  חומרים לגג:

הגג יהיה אחד מאלה: בטון / רעפים / גג מסוג אחר שיאושר ע"י הוועדה.

 

4.  גדרות:

כל מגרש מחוייב בבניית גדר/קיר תומך בגבול שבין המגרש למגרשים הגובלים איתו. בגבול שבין המגרש לרחוב  יחופה  הקיר באבן  כרכרית  או דומה באישור הועדה.

גבהי הגדרות: בגבול שבין המגרש לרחוב – מקסימום 1.00 מ' מפני המדרכה.

בגבול שבין המגרש למגרשים האחרים – מקסימום 1.80 מ' מעל הקרקע הטבעית.

 

5.  בריכת שחיה:

בכל מגרש תותר בריכת שחיה אחת. שטח המים לא יעלה על 100 מ"ר, עומק המים לא יעלה על 1.80 מ'.

 

6.  פרגולה:

תותר הקמת פרגולות, בתנאי שהפרגולה תוקם בתוך קווי הבניין, ויהיו בה פתחים הגדולים מ-0.5 מ"ר כדי ששטח הפרגולה לא יחשב כשטח בניה.

יותר קירוי שביל הגישה למבנה בחדירה למרווח הקדמי בלבד, ברוחב שלא יעלה על 2.50 מ'.                          

 

תכניות

תכניות

חתכים וחזיתות

חתכים וחזיתות

מדרגות

מדרגות

ריצוף ופריסות

ריצוף ופריסות

גדר - פרטים ורשימות

גדר - פרטים ורשימות

 • Facebook
 • Pinterest
 • Instagram