בית אגרון

סטודיו מיחזור, סטיו 2008

פרופ', ארכ' צבי אפרת

כתובת: רחוב הלל 37, ירושלים

אדריכל: דוד רזניק אדריכלים

תהליך בנייה: 1963-1968

יזם: עריית ירושלים

שימושים: בית של אגודת העיתונאים – ירושלים, קולנוע (היום מעלית הזמן), ספריה

תב"ע: מוסדות ומבני ציבורי

מודל מבנה קיים

מודל מבנה קיים

תכניות מצב מוצע

תכניות מצב מוצע

סכימת תנועה ופרוגרמה

סכימת תנועה ופרוגרמה

1 חתך / פרספקטיבה

1 חתך / פרספקטיבה

חתך / פרספקטיבה 2

חתך / פרספקטיבה 2

  • Facebook
  • Pinterest
  • Instagram