מסלול תחנה - בין ערי מדבר לטבע

סטודיו תא עיר / מדינה, סטיו 2009

אדר' יובל יסקי

אדר' אליסה רוזנברג

אדר' עדי לוי טראו

אדר' תניה ז'ק

כתובת: סטודיו דרום

מסלול תחנה הוא פרוייקט מעצים, שבא להביא מן העבר אל ההווה ולחבר את הנגב לתרבות שלנו דרך מסלולי טיולים, הסטוריה, ופעילויות השוזרות זמנים אלו יחדיו.

מתוך חוויה נופית מגבילה הטומנת בחובה תופעות טבע מפתיעות ונסתרות, מתקיים לו אתר הרוקם תשתיות ברבדים שונים בטבע הקיים, לצד אתרים הסטוריים ומאפשר מספר חוויות המתקיימות סימולטנית.

הפרוייקט הוא חלק מסדרת פעולות הפועלות במרחב ויוצרות מרחב חדש תוך שימוש בקיים ומטרתן להעצים את האתרים אשר חוברו בקונטקסט הרחב ואשר פורקו למסלולים רבים. מסלולים אלו מאפשרים חוויה לפרקי זמנים אפשריים, קצרים יותר הפונים לקהל הרחב.

המסלול אשר משתרע על עשרות קילומטרים ויוצר תחנות "מסלול תחנה" ושלוחותיהן יפתח את הנגב לאלו מחוסרי הגיפים, בעלי המשפחות, אנשי קריירה ולכל ישראלי באשר הוא. האתר יהיה רובד נוסף בתרבות פנאי אחרת, מלמדת, משתפת, פעילה, נופית, ויוצרת.

 

בתכנון המתייחס לטופוגרפיית האתר יצרנו טרסות חקלאיות, פעילות, נופיות, ושימושיות תוך חשיבה על חוויית הנוף בתוך האתר החדש וממנו החוצה.

מסלול מדברי

מסלול מדברי

תכנית פיתוח

תכנית פיתוח

חתך

חתך

  • Facebook
  • Pinterest
  • Instagram