מפעל נשר  - הר טוב 

הלקוח : נשר מפעלי מלט ישראליים

שטח כולל: 360 דונם

תכנית

תכנית

חזית דרומית

חזית דרומית

חזית צפונית

חזית צפונית

  • Facebook
  • Pinterest
  • Instagram