הלקוח : שפיר הנדסה

שטח כולל: 1.34 דונם

מפעל בטון  - חוף השרון 

תכנית פיתוח

תכנית פיתוח

חתך 1

חתך 1

חתך 2

חתך 2

  • Facebook
  • Pinterest
  • Instagram