דירת 5 חדרים,גוננים, ירושלים

4 מ' גובה תקרא - שיפוץ מהיסוד

  • Facebook
  • Pinterest
  • Instagram