גן לאומי בית גוברין

הלקוח : רשות הטבע והגנים

שטח כולל: 5294.6 דונם

תב"ע

תב"ע

חתך

חתך

  • Facebook
  • Pinterest
  • Instagram