top of page

משכנות האומה - AirBNB דירת 

salon 1.jpg

הלקוחות רצו בונבוניירה לדירה להשכרה לתוון קצר.

הם ביקשו ליווי צמוד ומלא וזה מה שנתתי להם כולל הרגש והנשמה שאני מכניסה בכל פרוייקט.

TOUCH עיצובי בכל פינה אפשרית עושה את הדירה WOUAH ! 

גם אם התלבטתם ולא הייתם בטוחים על הבחירות שלי, נתתם לי את השרבית והצלחתי לעשות אוקוס פוקוס ... ולא התחרתתם זו ההצלחה שלי. 

היה כל כך כיף להיות חלק מהמסע שלכם.

bottom of page