top of page

בניין משותף-תמ"א 38

תמ"א 38 היא תוכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה. 
אני מציעה לכם את הובלת התכנון והביצוע של תמ"א 38 בבניין.


מטרתה של תמ"א 38 היא לאפשר קבלת היתר בנייה לחיזוק מבנה ללא צורך בהכנת תוכנית מפורטת, ובכך לעודד בעלי בתים לחזק את המבנים שבבעלותם. התמריץ העיקרי לבעלי הבתים הנובע מהתוכנית הוא הענקת זכויות בנייה לצורך מימון החיזוק. באזורים שבהם ערך הקרקע גבוה יצרה תמ"א 38 גל של יוזמות, כך שבעלי דירות ובתים מקבלים הצעות רבות לחיזוק מבנים במסגרת תוכנית המתאר.
במסגרת התמ"א ניתן לקבל תוספת שטח של 25 מ"ר לדירה ועוד מרפסת וזאת ללא כל תשלום מצד הדיירים.
אנו כמשרד אדריכלים פעילים מתכבדים להציע לכם ביצוע פרוייקט תמ"א 38 .


העבודה מתבססת על תכנון אדריכילי בפרוייקט תמ"א 38 על מבנה קיים :
- ייעוץ מקצועי, בדיקות וליווי הפרוייקט.
- פגישות תיאום
- הכנת סקיצה המכילה תכנית קומת קרקע, תכנית קומה טיפוסית, 2 חתכים ו- 2 חזיתות
- מתן מענה לכל השאלות שיועלו על ידי בעלי הדירות
- בתום שלב זה תתבקש הסכמת דיירי הבניין למימוש הפרויקט תמ"א 38 , באמצעות חתימה על מסמך הסכמה עקרונית ובחירת נציג מטעם כלל דיירי הבניין
- הנחיית האיש מקצוע לתלת מימד – קיים / מוצע
לאחר התהליך הראשוני של ההסכמות, נעבור לחתימת חוזה להתחלת עבודה מעמיקה להוצאת היתר בנייה ותכניות עבודה.


נשמח לקיים פגישה עם נציגי הבניין.
 

bottom of page