top of page

ייעוץ לפני רכישת דירה

רכישת דירה , בית מגורים או נכס היא הרכישה הגדולה והמורכבת ביותר של כל משק בית. בדיקה אדריכלית הינה הכרחית למי שאינו מבין בתחום. 

 

האדריכלית מחפשת את תועלת הלקוח בלבד ולכן, מבחינתי, הצרכים שלך (או שלכם) הם שעומדים לנגד עיני בכל תהליך הבדיקה והבחינה של הנכס.

בין אם הנכס להשקעה ובין אם הנכס למגורים: עין מקצועית של אדריכלית תאפשר לכם לגלות במהרה האם בכלל ניתן לערוך שינויים פנימיים כדי להתאימו לסגנון החיים המבוקש או כדי להשביחו.

 רכישת הבית מתחילה בהגדרת הרצונות, החלומות ואורח חיינו.

- אפיון הפוטנציאל האדריכלי, התכנוני, הפונקציונלי והעיצובי של הנכס.

- איתור חריגות בניה לפני רכישה : בדיקת תוכניות, היתרים ותשריטים בהשוואה למצב קיים.

- חישוב זכויות בניה לתוספת בניה או להריסה ובניה מחדש ופרויקטיים תמ"א 38.

- אומדנים : הערכת עלויות והגדרת תקציב. בניצול מיטבי של המשאבים העומדים לרשותכם.

- דירות חדשות מקבלן / רכישה על הנייר : הקבלן בדרך כלל מספק ללקוח תכנית אדריכלית עם אינפורמציה חלקית בלבד : בתכנית יש מידות כלליות, עם ריהוט מוקטן בדרך כלל, על מנת לייצר אשליית מרחב. המפרט הכללי הוא רשימה כללית מדיי של מה שהלקוח מקבל, כך שבדרך כלל אין לקונה אפשרות להעריך את השווי הכספי של הפריטים, ובטח שלא את המראה שלהם בפועל.  

בדיקת היתכנות, שינויים תכנוניים עתידיים במסגרת תכנית קיימת של הנכס לפני קבלת החלטה לגבי רכישתו. פעמים רבות מוצאים עצמם אנשים מתלבטים האם הנכס שראו ומצא חן בעיניהם יוכל אכן לשרתם בצורה הטובה ביותר לאחר שינויים, לא תמיד השינויים הרצויים אפשריים, הן בגלל הגבלות בשלד, הן בגלל אחוזי בניה, קוי בניה או סיבות אחרות.

bottom of page