top of page

אדריכלות 

האדריכלות מוגדרת רשמית כ"אמנות הבנייה". אדריכלות ועיצוב פנים נחשבים לשני תחומים משיקים שכן הם מתייחסים למבנה – הן בחלקו החיצוני והן בחלקו הפנימי. 

אדריכלות מודרנית, שמה דגש על עמידה בסטנדרטיים גבוהים ובוחנת את צורכיהם של המשתמשים במבנה. היופי והאסתטיקה הם חלק בלתי נפרד, אך רמת הבטיחות, הנוחות וגם הפונקציונאליות הם פרמטרים חשובים המהווים הבסיס לכל תכנית אדריכלית.

מלבד הפן ההנדסי של האדריכלות, ישנו גם הפן האומנותי.

Family Viewing House
ייעוץ לפני רכישה

רכישת הבית מתחילה בהגדרת הרצונות, החלומות ואורח חיינו. בדיקה אדריכלית הינה הכרחית למי שאינו מבין בתחום. 

פגישת ייעוץ ממוקדת בה תוכלו להתייעץ  באופן נקודתי על כל נושא בתחום התכנון
Kitchen Meeting
פגישת ייעוץ מקצועי
בדיקת ההיתכנות שנערכה בשלבים הראשונים של כל פרויקט, תרמה לקבלת החלטות מושכלת בהקשר של ביצועו או אי ביצועו
Architecture Illustration
בדיקת היתכנות
תכנון אדריכלי הוא תהליך בדיקה וחשיבה על מבנה, דירה, תוספת או שיפוץ.
Building Plans
תכנון אדריכלי

כל מבנה בין אם הוא בית למגורים, מחסן או סככת חייב היתר בניה. דין היתר בניה למבנה חדש כדין היתר בנייה למבנה קיים

Reviewing Construction Plans
היתרים ותב"ע
bottom of page